Plačící

Hledám varianty 'plačící' [ plačícími (1) plačícím (1) plačící (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 2:6...vytáhne. Otevřela ji a hle, bylo tam děťátkoplačící chlapec! Pohnuta soucitem řekla: "To musí být jedno...
Soudců 2:5...pláče. To místo tedy nazvali Bokim (to jest Plačící) a obětovali tam Hospodinu. Poté, co Jozue...
Izaiáš 61:2...a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny plačící, posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo...
Matouš 5:4...duchu, neboť jim patří nebeské království. Blaze plačícím, neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť...
Marek 5:38...synagogy a uviděl veliký rozruch, všechny plačící a hlasitě naříkající, vešel dovnitř a řekl jim:...
Římanům 12:15...dobrořečte. Radujte se s radujícími, plačteplačícími. Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví,...

Slova obsahující plačící: plačící (4) plačícím (1) plačícími (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |