Plátna

Hledám varianty 'plátna' [ plátny (2) plátno (2) plátnem (10) plátna (7) pláten (1) ]. Nalezen 21 verš.
Ester 1:6...jich jen bylo v královském sídle v Súsách. Toho plátna bílého a modrého, na stříbrných tyčích šňůrami z...
Ezechiel 9:3...k prahu chrámu. Tehdy zavolal onoho muže oděného plátnem a s písařským náčiním po boku. "Projdi to město,...
Ezechiel 9:11...jejich cesty na hlavy." A hle - ten muž oděný plátnem a s psacím náčiním po boku se vrátil se zprávou:...
Ezechiel 10:2...do soukolí pod cheruby," řekl onomu muži oděnému plátnem. "Naber zprostřed cherubů plné hrsti žhavých uhlíků...
Ezechiel 10:6...Všemohoucí Bůh. Když bylo onomu muži oděnému plátnem přikázáno: "Naber oheň ze soukolí, zprostřed...
Ezechiel 10:7... nabral jej a podal do dlaní muže oděného plátnem. Ten ho vzal a odešel. (Cherubům byly pod křídly...
Daniel 10:5...oči a hle, spatřil jsem jakéhosi muže oděného plátnem a přepásaného na bocích pásem z ryzího zlata. Tělo...
Daniel 12:6...a druhý na protějším. Ten se zeptal muže oděného plátnem, stojícího nad hladinou řeky: "Jak dlouho to...
Daniel 12:7...Kdy ty hrůzy skončí?" Tehdy ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i...
Matouš 27:59...tělo vydat. Josef tělo vzal, zavinul do čistého plátna a pochoval do svého nového hrobu, který si vytesal...
Marek 14:51...Jeden mladík ho ale následoval oblečen jen kusem plátna na holém těle. Chytili ho, ale on tam to plátno...
Marek 14:52...plátna na holém těle. Chytili ho, ale on tam to plátno nechal a utekl nahý. Ježíše pak odvedli k veleknězi,...
Marek 15:46...přesvědčil, daroval tělo Josefovi. Ten nakoupil plátno, sňal tělo z kříže, ovinul je plátnem a pochoval do...
Lukáš 23:53...a vyžádal si Ježíšovo tělo. Sňal je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl...
Lukáš 24:12...hrobu. Když se naklonil dovnitř, spatřil tam jen plátna. Vrátil se tedy domů v údivu nad tím, co se stalo....
Jan 11:44...který zemřel, vyšel ven. Ruce i nohy měl svázané plátny a tvář měl ovinutou rouškou. "Rozvažte ho a nechte...
Jan 19:40...podle židovského pohřebního zvyku je zavinuli do pláten s těmi vonnými mastmi. Poblíž místa jeho ukřižování...
Jan 20:5...hrobu první. Naklonil se dovnitř, spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel. Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel...
Jan 20:6...Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna. Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi...
Jan 20:7... která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny; ležela svinutá zvlášť. Když potom vešel i ten druhý...
Zjevení 15:6...měli těch sedm ran, a byli oblečeni běloskvoucím plátnem a na prsou byli přepásáni zlatými pásy. Jedna z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |