Pitím

Hledám varianty 'pitím' [ pitím (1) pití (25) ]. Nalezeno 26 veršù.
Numeri 20:5... víno ani granátová jablka! Není tu ani vodapití!" Mojžíš tedy s Áronem odešel od shromáždění ke vchodu...
Numeri 33:14...a utábořili se v Refidimu, kde lid neměl vodupití. Vyšli z Refidimu a utábořili se na poušti Sinaj...
Deuteronomium 2:28... napravo ani nalevo. Potravu k jídlu i vodupití od tebe koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít...
Deuteronomium 28:39...vinice a budeš je obdělávat, nebudeš mít vínopití ani skladování; sežerou to červi. I když budeš mít...
Soudců 7:5...chlemtají vodu jako pes, odděl od těch, kdo sipití kleknou." Tři sta mužů chlemtalo vodu z ruky a všichni...
Soudců 7:6...chlemtalo vodu z ruky a všichni ostatní sipití klekli. Hospodin řekl Gedeonovi: "S těmi třemi sty...
1. Samuel 30:11...ho k Davidovi. Dali mu něco k jídlu, vodupití, hroudu fíků a dva trsy rozinek. Když se najedl,...
2. Samuel 16:2...s ovocem je k jídlu pro mládence a víno jepití, budete na poušti unavení." "A kde je vnuk tvého...
1. Královská 10:21...v žádném království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení...
2. Královská 7:8... Vešli do jednoho stanu a dali se do jídlapití. Nabrali si odtud stříbro, zlato a oděvy a odběhli si...
2. Letopisů 9:20...v žádném království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení...
Ezdráš 3:7...pak dali peníze kameníkům a tesařům a za jídlopití a olej najali Sidonské a Týrské, aby po moři přivezli...
Izaiáš 5:11... Běda těm, kdo ráno vstávají a hned se ženou za pitím, kdo vysedávají dlouho do noci, než se vínem...
Izaiáš 5:22...moudré, kdo si připadají rozumně! Běda hrdinůmpití vína, zdatným v nalévání nápojů, kteří za úplatek...
Izaiáš 21:5...v zděšení! Plné stoly. Prostřené ubrusy. JídloPití. - Vstávejte, velitelé! Chystejte štíty do války! Toto...
Izaiáš 29:8...ale probudí se hladový a jako když žíznivý snípití, ale probudí se vyčerpán s hrdlem vyprahlým - právě...
Jeremiáš 9:14... praví: Hle, nakrmím tento lid pelyňkem a k pití jim dám jed. Rozptýlím je mezi národy, které neznali...
Jeremiáš 23:15...o těch prorocích: "Hle, nakrmím je pelyňkem a k pití jim dám jed, protože od proroků v Jeruzalémě se šíří...
Pláč 2:12... Svým matkám říkají: "Kde je jídlo? Kde je pití?" Hroutí se jako zranění na městských prostranstvích,...
Pláč 3:15...si o mně celé dny. Nakrmil hořkým jedem, k pití mi dal pelyněk! Do zubů mi vemlel štěrk, nakrmil ...
Ezechiel 4:11...a budeš ho jíst pravidelně ve stejný čas. K pití si odměříš šestinu hinu vody a budeš ji pít pravidelně...
Daniel 1:12...dní. nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak...
Ozeáš 4:18...se spřáhl s modlami - nech ho být! Když je pití vypito, vrhnou se na smilstvo; ti, kdo jsou lidu...
Římanům 14:17...zle. V Božím království přece nejde o jídlopití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém....
1. Korintským 9:4...těmi, kdo soudí: Nemáme snad právo na jídlopití? Nemáme snad právo mít s sebou věřící manželku jako...
Koloským 2:16...se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. Ty věci jsou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |