Pilíř

Hledám varianty 'pilíř' [ pilířům (1) pilířů (1) pilířích (1) pilíři (1) pilíře (16) pilíř (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Job 9:6...z místa pohnout dokáže, tak že se třesou její pilíře. Řekne slunci, a nevyjde, svou pečetí hvězdy zakryje...
Job 26:11... tam, kde je hranice světla s temnotou. Nebeské pilíře třesou se, děsí se při jeho pohrůžce. On svojí mocí...
Ezechiel 40:9...změřil síň brány: byla 8 loktů hluboká a měla pilíře 2 lokty silné. Síň byla na vnitřní straně brány....
Ezechiel 40:10...výklenky a ty tři měly vždy stejné rozměry. Také pilíře po jedné i druhé straně měly vždy stejné rozměry....
Ezechiel 40:14...loktů široká. Změřil také síň: kolem dokola pilířům ústícím do nádvoří měřila 60 loktů. Od vstupního...
Ezechiel 40:16...dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků mezi pilíři okénka, která se směrem dovnitř zužovala; stejně tak...
Ezechiel 40:21...tři výklenky po jedné i druhé straně a rovněž pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty v první bráně....
Ezechiel 40:24...k jihu, kde jsem uviděl jižní bránu. Změřil její pilíře i síň a měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama...
Ezechiel 40:26...straně měla síň. Po jedné i druhé straně měla pilíře s palmovými ornamenty. I zde na jižní straně stála...
Ezechiel 40:29...jako předchozí brány. Také její výklenkypilíře a síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama...
Ezechiel 40:31...) Síň byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k osm schodů. Pak...
Ezechiel 40:33...rozměry jako ty předchozí. Také její výklenkypilíře a síň měly stejné rozměry jako ty předchozí. Sama...
Ezechiel 40:34...k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k osm schodů. Poté...
Ezechiel 40:36...rozměry jako ty předchozí. I ona měla výklenkypilíře, síň a po stranách okénka. Byla 50 loktů dlouhá a 25...
Ezechiel 40:37...k vnějšímu nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k osm schodů. Ze...
Ezechiel 40:48... Nato přivedl k předsíni chrámu a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 5 loktů silné. Brána...
Ezechiel 40:49...loktů a stoupalo se k po deseti schodech. U pilířů stál po jedné i druhé straně vždy jeden sloup. Poté...
Ezechiel 41:1... Poté uvedl do chrámové lodi a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 6 loktů silné. Vchod...
Ezechiel 41:3... Poté vstoupil do vnitřní místnosti a změřil pilíře jejího vchodu: byly 2 lokty silné. Vchod měl šířku 6...
1. Timoteus 3:15...počínat v Božím domě, což je církev živého Bohapilíř a základna pravdy. Tajemství zbožnosti je bezesporu...

Slova obsahující pilíř: pilíř (1) pilíře (16) pilíři (1) pilířích (1) pilířů (1) pilířům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |