Pevnině

Hledám varianty 'pevnině' [ pevniny (1) pevninu (3) pevnině (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Žalmy 66:6... jak ohromný je v tom, jak k lidem chová se! V pevninu kdysi obrátil moře a pěšky přešli přes řeku -...
Ezechiel 26:6... Stane se kořistí pro národy a jeho osady na pevnině budou vyvražděny mečem. Tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 26:8...vozy, jezdci a s nesčetnými vojsky. Tvé osady na pevnině vyvraždí mečem, postaví proti tobě obléhací val,...
Ezechiel 27:28...vprostřed moře utopí v den tvé záhuby. I břehy pevniny se zachvějí, tví námořníci spustí křik. Všichni...
Jonáš 1:9...Hospodina, Boha nebes, který stvořil mořepevninu." Těch mužů se zmocnila veliká bázeň a říkali mu:...
Jonáš 1:13...mně." Lodníci se pokoušeli veslovat zpátkypevnině, ale marně. Moře totiž bouřilo stále silněji....
Jonáš 2:11...pak rybě přikázal, Jonáše vyvrhne na pevninu. A Jonáš podruhé dostal slovo od...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |