Pelyněk

Hledám varianty 'pelyněk' [ pelyňkem (2) pelyněk (8) ]. Nalezeno 9 veršù.
Přísloví 5:4...ústa jsou jemná nad olej, pak ale zhořkne jako pelyněk, jak dvojsečný meč se zabodne. Její nohy míří k...
Jeremiáš 9:14... Bůh Izraele, praví: Hle, nakrmím tento lid pelyňkem a k pití jim dám jed. Rozptýlím je mezi národy,...
Jeremiáš 23:15...zástupů o těch prorocích: "Hle, nakrmím je pelyňkem a k pití jim dám jed, protože od proroků v...
Pláč 3:15...celé dny. Nakrmil hořkým jedem, k pití mi dal pelyněk! Do zubů mi vemlel štěrk, nakrmil popelem...
Pláč 3:19...Myslím na svou bídu, na své bloudění, na ten pelyněk a trpké byliny. Když o tom stále přemýšlím, duše...
Ozeáš 10:4...smlouvy lživými sliby a jejich spory bují jako pelyněk na poli zoraném. Strachovat se budou samařští...
Amos 5:7...v Bet-elu uhasit nemůže! Vy ale obracíte právopelyněk a spravedlnost k zemi srážíte. Ten, který stvořil...
Amos 6:12...obrátit právo v jed a ovoce spravedlnostipelyněk - vy, kdo jásáte radostí nad Lo-debarem nicotným a...
Zjevení 8:11...třetinu řek a na prameny vod. Jméno hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |