Pekaře

Hledám varianty 'pekaře' [ pekaře (4) pekař (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 40:1...mu všechno dařilo. Po nějaké době se číšníkpekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi...
Genesis 40:2...své dvořany - na vrchního číšníka i na vrchního pekaře - a dal je do vězení v domě velitele stráže, na...
Genesis 40:5... byli ve vězení dlouho, oba dva - číšníkpekař egyptského krále, kteří byli uvězněni v žaláři - měli...
Genesis 40:16... za co bych měl být vsazen do jámy!" Když vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I ...
Genesis 40:20...služebníků předvolal vrchního číšníka i vrchního pekaře. Vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu...
Genesis 40:22...znovu podával pohár faraonovi, ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil. Vrchní...
Genesis 41:10...do vězení v domě velitele stráže - a vrchního pekaře. i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý...
Genesis 41:13...vyložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřadpekař byl oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně...
Ozeáš 7:4...cizoložníci, rozpálené peci podobní, ve které pekař ani topit nemusí, než mu zadělané těsto prokvasí. V...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |