Pečujícím

Hledám varianty 'pečujícím' [ pečujícím (2) pečující (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Numeri 31:30...(ze skotu, oslů i bravu). Ty odevzdej levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek." Mojžíš a kněz Eleazar...
Numeri 31:47...jak z lidí, tak z dobytka. Ty odevzdal levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek, jak mu Hospodin přikázal....
Juda 1:12... kterých se bezostyšně účastní. Jsou to pastýři pečující sami o sebe, jsou to mraky bez vody unášené větry,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |