Pečiva

Hledám varianty 'pečiva' [ pečivo (1) pečiva (5) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 40:17... V tom, který byl navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z košíku na...
Exodus 29:23... neboť je to beran pověření. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vezmeš jeden pecen chleba...
Leviticus 8:2...k oběti za hřích, dva berany a koš nekvašeného pečiva a shromáždi celou obec ke vchodu do Stanu setkávání...
Leviticus 8:26...jejich tukem) a pravou kýtu. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vzal jeden nekvašený...
Numeri 6:15...vady jako pokojnou oběť, dále koš nekvašeného pečiva z jemné mouky, bochánky zadělané olejem, nekvašené...
Numeri 6:17...oběť Hospodinu spolu s košem nekvašeného pečiva a vykoná jeho moučnou oběť a jeho úlitbu. Nazír si...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |