Pečetní

Hledám varianty 'pečetní' [ pečetním (2) pečetní (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 41:42...celou egyptskou zemí!" Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovi; oblékl mu...
Ester 3:10...králových pokladnic." Nato si král sňal z ruky pečetní prsten a dal jej tomu židobijci Hamanovi, synu...
Ester 8:2... kým pro ni je. Nato si král sňal z ruky pečetní prsten (který odebral Hamanovi) a dal ho...
Jeremiáš 22:24...byl, judský králi Jekoniáši, synu Joakimůvpečetním prstenem na pravici, i odtud bych strhl!...
Ageus 2:23...Šealtielův, praví Hospodin, a učiním svým pečetním prstenem, protože tebe jsem si vyvolil, praví...

Slova obsahující pečetní: pečetní (3) pečetním (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |