Pavézu

Hledám varianty 'pavézu' [ pavézy (5) pavézu (3) pavézou (2) pavézami (4) pavéza (1) pavéz (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
1. Královská 10:16...hejtmanů. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu vynaložil 600...
1. Letopisů 12:9...hrdinové; byli to zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a kopím, s tváří lvů a hbitostí horských gazel: V...
1. Letopisů 12:25...Z Judy 6 800 bojeschopných mužů vyzbrojených pavézou a kopím. Ze Simeona 7 100 udatných hrdinů...
1. Letopisů 12:35...Neftalíma 1 000 velitelů a za nimi 37 000 mužůpavézami a kopími. Z Dana 28 600 připravených k boji...
2. Letopisů 9:15...a stříbro. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu vynaložil 600...
2. Letopisů 14:7...jim. Asovo vojsko čítalo 300 000 judských mužůpavézami a oštěpy a 280 000 Benjamínců vládnoucích štítem a...
2. Letopisů 23:9...z jejich oddílů přijít. Rozdal setníkům kopípavézy a štíty krále Davida, uložené v Hospodinově chrámu....
Žalmy 35:2...bojuj proti těm, kdo se mnou bojují. Vezmi svou pavézu a svůj štít, na pomoc povstaň mi! Vytáhni oštěp a...
Žalmy 89:19...milosti se náš roh pozvedá. Hospodinu patří naše pavéza, Svatému izraelskému náš král! Ve vidění jsi kdysi...
Píseň 4:4...se tyčící; na tisíc štítů je na zavěšenopavézy všech mužů udatných. Dvojice prsů tvých dvojice...
Jeremiáš 46:3...král Nabukadnezar porazil): "Chystejte štítypavézy, vzhůru do bitvy! Zapřahejte koně, jezdci, do sedel!...
Ezechiel 23:24...a vozy a s vojsky spojenců. obklíčí svými pavézami, štíty a přilbami, svěřím jim rozsudek, aby ...
Ezechiel 27:11...na tvých zdech, tvé bašty střeží Gamaďané. Své pavézy zavěsili na tvých zdech ke tvé dokonalé kráse....
Ezechiel 38:4...jezdce v plné výstroji, nesčetný zástuppavézami a štíty, všechny vyzbrojené meči, Peršany,...
Ezechiel 39:9...měst vyjdou pálit jejich zbraně - štítypavézy, luky i šípy, kyje i kopí. Budou s nimi topit sedm...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |