Patra

Hledám varianty 'patra' [ patru (1) patro (6) patrech (1) patra (4) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 6:16...vsadíš dveře. Uděláš v spodní, druhé a třetí patro. Hle, sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí...
1. Královská 6:6...měla po celé délce postranní komory. Její spodní patro bylo široké 5 loktů, prostřední 6 loktů a horní 7...
1. Královská 6:8...ani jiné železné nářadí.) Vstup do spodního patra byl z jižní strany chrámu; po točitých schodech se...
1. Královská 6:10...vybudoval okolo celého chrámu; každé její patro bylo 5 loktů vysoké a k chrámu byla připojena...
Job 29:10... hlasy hodnostářů umlkaly, jazyk jim přilnul na patra. Kdo uslyšel, ten mi blahořečil, kdo jen ...
Žalmy 22:16...se vosku podobá, rozpustilo se v nitru mémPatro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do...
Žalmy 137:6... na tebe, pak mi uschne pravice! mi i k patru jazyk přiroste, pokud přestanu myslet na tebe, pokud...
Jeremiáš 22:13... ale ne spravedlností; tomu, kdo buduje horní patra, ale bezprávím; tomu, kdo nechá bližního dřít zdarma...
Pláč 4:4...krutý tak jako pštrosi na poušti. Kojenci na patro se lepí jazyk vyprahlý; o chleba prosí malé děti, a...
Ezechiel 3:26...nebudeš moci vyjít mezi . Jazyk ti přilepím na patro, takže budeš němý a nebudeš je kárat - vždyť je to...
Ezechiel 41:6...postranní komory. Komory stály ve třech patrech nad sebou, vždy po třiceti v patře. Na stěně chrámu...
Ezechiel 41:7...v každém dalším patře rozšiřovaly. Ze spodního patra se stoupalo do horního přes prostřední. Všiml jsem si...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |