Patnáctý

Hledám varianty 'patnáctý' [ patnáctý (6) patnáctého (12) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 16:1...se utábořili u vody. Potom vytáhli z Elimu. V patnáctý den druhého měsíce po jejich odchodu z Egypta...
Leviticus 23:6...měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránkaPatnáctého dne téhož měsíce bude Hospodinův Svátek...
Leviticus 23:34...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude po sedm dní trvat...
Leviticus 23:39...obětí, jež budete přinášet HospodinuPatnáctého dne sedmého měsíce, když shromáždíte úrodu země,...
Numeri 28:17...měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránkaPatnáctého dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní...
Numeri 29:12...s její moučnou obětí a kromě jejich úliteb)." "Patnáctého dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění;...
Numeri 33:3...vycházeli. Toto jsou zastávky na jejich taženíPatnáctého dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránka,...
1. Královská 12:32...v lidu, i když to nebyli synové Leviho. V patnáctý den osmého měsíce také zavedl svátek podobný...
1. Královská 12:33...kněžstvo pro posvátné výšiny, které vystavěl. V patnáctý den osmého měsíce, onoho měsíce, v němž si...
2. Královská 14:23...poté, co král Amaciáš ulehl ke svým otcůmPatnáctého roku judského krále Amaciáše, syna Joašova, se...
1. Letopisů 24:14...Chupa, čtrnáctý: Ješebeabpatnáctý: Bilga, šestnáctý: Imer, sedmnáctý: Chezir,...
1. Letopisů 25:22...Matitiáš a jeho bratři a synové 12 patnáctý: Jeremot a jeho bratři a synové 12 šestnáctý:...
2. Letopisů 15:10... že Hospodin, jeho Bůh, je s ním. Třetího měsíce patnáctého roku Asova kralování se shromáždili v Jeruzalémě...
Ester 9:18...ještě čtrnáctého dne téhož měsíce. Klid měli  patnáctého, a tak pořádali hody a veselice teprve toho dne....
Ester 9:21... aby jim uložil každoročně zachovávat čtrnáctýpatnáctý den měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid...
Ezechiel 32:17...a všemi jeho hordami, praví Panovník Hospodin." Patnáctého dne téhož měsíce dvanáctého roku jsem dostal...
Ezechiel 45:25...bude přinášet po sedm dní slavnosti začínající patnáctého dne sedmého měsíce: jak oběti za hřích, tak...
Lukáš 3:1...a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem.  Patnáctého roku vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |