Patnáct

Hledám varianty 'patnáct' [ patnáct (12) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 7:20...byly hory přikryty, vzedmula se voda ještěpatnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe,...
2. Samuel 9:10...pána, bude vždy jíst u mého stolu." (A Cíba měl patnáct synů a dvacet služebníků.) "Tvůj služebník udělá,...
2. Samuel 19:18...a také Cíba, sluha ze Saulova domu, a jeho patnáct synů a dvacet služebníků. Ti před králem vběhli do...
1. Královská 7:3...spočívajících na sloupech - pětačtyřicet trámůpatnáct v každé řadě. Palác měl tři řady okenic, takže...
2. Královská 14:17...krále Jehoaše, syna Joachazova, ještě patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou, jak známo,...
2. Královská 20:6...dne vejdeš do Hospodinova chrámu. Přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město...
2. Letopisů 25:25...izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova, o patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou od počátku ...
Izaiáš 38:5...modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město...
Ezechiel 45:12... Šekel váží dvacet ger. Dvacet a pětadvacetpatnáct šekelů vám vydá za hřivnu. Toto bude vaše obětní...
Ozeáš 3:2...rozinkové koláče." Zaplatil jsem tedy za ni patnáct šekelů stříbra a půldruhého chomeru ječmene. Potom...
Jan 11:18...pohřbu. Betanie byla blízko Jeruzaléma, asi patnáct honů, a mnozí Židé přišli Martu a Marii utěšit ve...
Skutky 27:28...sáhů; o kousek dál ji spustili znovu a naměřili patnáct sáhů. Z obavy, abychom nenarazili na útesy,...

Slova obsahující patnáct: patnáct (12) patnáctého (12) patnáctý (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |