Patkách

Hledám varianty 'patkách' [ patky (21) patku (1) patkami (13) patkách (1) patek (10) ]. Nalezeno 37 veršù.
Exodus 26:19...Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod...
Exodus 26:21... vyrobíš dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další...
Exodus 26:25...tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod jedním rámem a stejně tak pod každým...
Exodus 26:32...zlaté háčky a budou stát na čtyřech stříbrných patkách. zavěsíš oponu na spony, vneseš dovnitř za oponu...
Exodus 26:37...nich zlaté háčky a uliješ pro pět bronzových patek." "Vyrobíš také čtvercový oltář z akáciového dřeva....
Exodus 27:10...v délce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bude z bronzu, sloupové háčky a...
Exodus 27:11...délku 100 loket, jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bude z bronzu, sloupové háčky a příčky budou...
Exodus 27:12...zástěnami na 50 loket, s deseti sloupy a deseti patkami. Stejně tak přední, východní strana bude široká 50...
Exodus 27:14...tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a...
Exodus 27:15...strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Bránu nádvoří pak bude tvořit...
Exodus 27:16... široký 20 loket, se čtyřmi sloupy a čtyřmi patkami. Všechny sloupy okolo nádvoří budou propojeny...
Exodus 27:17...příčkami; jejich háčky budou stříbrné a jejich patky z bronzu. Nádvoří bude 100 loket dlouhé a po obou...
Exodus 27:18...zástěnu ze soukaného kmentu 5 loket vysokou, s patkami z bronzu. Veškeré náčiní pro veškerou službu v...
Exodus 35:11...a pokrývku, jeho spony, rámy, svlaky, sloupypatky, Truhlu, její tyče a slitovnici, zastírající oponu...
Exodus 35:17...jeho podstavec, zástěny nádvoří, jejich sloupypatky, závěs pro bránu nádvoří, kolíky Příbytku, kolíky...
Exodus 36:24...těch dvacet rámů vyrobili čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod...
Exodus 36:26...vyrobili dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další...
Exodus 36:30...tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod každým rámem. Dále vyrobili svlaky z...
Exodus 36:36...k nim zlaté háčky a ulili k nim čtyři stříbrné patky. Pro vchod do stanu pak udělali vyšívaný závěs z...
Exodus 36:38...hlavice a příčky obložili zlatem, jejich pět patek však bylo z bronzu. Potom Becaleel vyrobil truhlu z...
Exodus 38:10...v délce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bylo z bronzu, sloupové háčky a...
Exodus 38:11...délce 100 loket; jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bylo z bronzu, sloupové háčky a příčky byly...
Exodus 38:12...v délce 50 loket, s deseti sloupy a deseti patkami, sloupové háčky a příčky byly stříbrné. Rovněž...
Exodus 38:14...ji 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a...
Exodus 38:15...strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany. Uprostřed pak byla brána nádvoří....
Exodus 38:17...zástěny kolem nádvoří byly ze soukaného kmentuPatky sloupů byly z bronzu, sloupové háčky a příčky byly...
Exodus 38:19...K němu patřily čtyři sloupy se čtyřmi bronzovými patkami a stříbrnými háčky; obložení jejich hlavic i jejich...
Exodus 38:27... Oněch 100 talentů stříbra připadlo na odlévání patek pro svatyni a pro oponu: 100 patek ze 100 talentů;...
Exodus 38:30...70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu setkávání, bronzový oltář s jeho...
Exodus 38:31...jeho bronzovým roštem, veškeré náčiní k oltářipatky sloupů kolem nádvoří, patky pro bránu nádvoří a...
Exodus 39:33...jeho náčiní, jeho spony, rámy, svlaky, sloupypatky, přikrývku z červeně barvených beraních kůží,...
Exodus 39:40...jeho podstavec, zástěny nádvoří, jejich sloupypatky, závěs do brány nádvoří, jeho lana a kolíky, všechno...
Exodus 40:18...vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho patky, postavil jeho rámy, provlékl jeho svlaky a vztyčil...
Numeri 3:36...svěřeny desky Příbytku, jeho svlaky, sloupypatky a veškeré náčiní k nim, a to se vší příslušnou...
Numeri 3:37...službou. Dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany. Vepředu, na východě, tábořili...
Numeri 4:31...břemena: desky Příbytku, jejich svlaky, sloupypatky, dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s...
Numeri 4:32...sloupy, patky, dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany a veškerým jejich náčiním, a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |