Patřičnou

Hledám varianty 'patřičnou' [ patřičných (1) patřičný (7) patřičnou (9) patřičném (1) patřičné (4) ]. Nalezeny 22 verše.
Exodus 13:10...mocnou rukou. Proto zachovávej toto ustanovenípatřičný čas rok co rok. Hospodin přivede do země...
Leviticus 5:15...Hospodinu jako oběť odškodnění berana bez vadypatřičné ceně v šekelech stříbra (měřeno podle šekelu...
Leviticus 5:18...vinu. Přivede tedy ke knězi berana bez vadypatřičné ceně jako oběť odškodnění. Kněz za něj vykoná...
Leviticus 5:25...odškodnění přivede Hospodinu berana bez vadypatřičné ceně; přivede jej ke knězi jako oběť odškodnění....
Numeri 6:15... nekvašené placky pomazané olejem a s nimi patřičné moučné oběti a úlitby. Kněz to přinese před...
Numeri 15:24...zápalnou oběť příjemně vonící Hospodinu spolupatřičnou moučnou obětí a úlitbou podle pravidel a rovněž...
Numeri 29:6...stálé zápalné oběti s její moučnou obětí a kromě patřičných úliteb) připravíte podle příslušných pravidel...
Numeri 29:18...vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně...
Numeri 29:21...vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně...
Numeri 29:24...vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně...
Numeri 29:27...vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně...
Numeri 29:30...vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně...
Numeri 29:33...vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle příslušných pravidel,...
Numeri 29:37...vady. K tomu býčku, beranu a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel, úměrně...
Deuteronomium 11:14...celým srdcem a celou duší, dám vaší zemi déšťpatřičný čas - déšť na podzim i na jaře, abys mohl sklízet...
1. Letopisů 23:31...sobotách, novoluních a slavnostech. Takto mělipatřičném počtu a předepsaným způsobem pravidelně sloužit...
2. Letopisů 30:3...v druhém měsíci, protože ho nemohli uspořádatpatřičný čas, neboť ještě nebylo posvěceno dost kněží a lid...
Ezechiel 34:26... Učiním je i celé okolí své hory požehnáním. V patřičný čas jim sešlu déšť; požehnání bude pršet jako...
Matouš 24:45...nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrmpatřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu...
Lukáš 12:42...pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jimpatřičný čas dával vyměřený pokrm? Blaze služebníku,...
Galatským 6:9...život. Nepřestávejme tedy konat dobro, neboťpatřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas,...
Filipským 2:29...uvidíte, a mně se uleví. Přivítejte ho v Pánupatřičnou radostí a takových, jako je on, si važte. Vždyť...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |