Pastva

Hledám varianty 'pastva' [ pastvy (1) pastvu (11) pastvě (1) pastva (4) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 47:4...krutý hlad a pro stáda tvých služebníků tam není pastva. Prosíme, nech své služebníky bydlet v gošenském...
1. Letopisů 4:39...domy se hojně rozrostly. Proto se vydali hledat pastvu pro své ovce a kozy ke Gedorskému průsmyku na...
1. Letopisů 4:41...a usadili se tam místo nich, neboť tam byla pastva pro jejich ovce a kozy. Někteří ze synů Šimeonových...
Job 39:8...pokřik biřiců. Co najde v kopcích, to za pastvu, hledá si kdejakou zelenou bylinu. Bude ti buvol...
Žalmy 59:11...ve své lásce jde mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro oči. Ještě je nepobíjej, můj lid by zapomněl,...
Kazatel 5:10...lidí, co z něj tedy jeho majitel? Je to jen pastva pro oči. Kdo pracoval, ten sladce spí, jedl málo...
Izaiáš 11:7...malé dítě je povede. Kráva a medvědice budou na pastvě, jejich mláďata si lehnou společně a lev bude žrát...
Izaiáš 14:30...plodem bude jedovatý had. Nejchudší z chudých pastvu naleznou, ubozí konečně v bezpečí spočinou, tvůj...
Izaiáš 32:20...při každém potoku, kdo býka i osla vypouštíte na pastvu! Běda tobě, zhoubce, který jsi nebyl huben! Běda...
Izaiáš 49:9...Podél cest se budou moci občerstvit, naleznou pastvu na všech pustých návrších; nebudou hladovět ani...
Pláč 1:6...veškerá nádhera. Její velmoži jako jeleni pastvu marně hledají; zbaveni síly prchají před svými...
Ezechiel 34:14... Na výšinách izraelských hor pro bude pastva, tam budou odpočívat na krásných loukách a pást se...
Daniel 4:12...trávou na poli. Nebeská rosa jej napájí a o pastvu se dělí se zvěří. Lidský rozum jej opustí a...
Daniel 4:20...trávou na poli, jej nebeská rosa napájí a o pastvu se dělí se zvěří, dokud mu neuplyne sedm období.'...
Sofoniáš 2:7...pozůstalým z Judova domu, kteří tam najdou pastvu. Večer pak ulehnou v domech Aškelonu - Hospodin...
Lukáš 17:7...služebníkovi hned po jeho návratu z orby nebo pastvy řekl: ‚Pojď ke stolu'? Neřekne mu spíše: ‚Připrav mi...
Jan 10:9... bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |