Paprsky

Hledám varianty 'paprsky' [ paprsky (3) paprsku (2) paprsek (1) paprscích (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 7:33...stejná jako kola od vozu: jejich osy, loukotěpaprsky i náboje, vše bylo odlité. Ke čtyřem rohům každého...
Job 3:9...její Jitřenka, nadarmo kéž by na světlo čekalapaprsky úsvitu vidět neměla! Své lůno přede mnou měla...
Přísloví 4:18...se vínem násilí! Stezka spravedlivých jak paprsek světla víc a víc září, se rozední. Cesta...
Izaiáš 50:10...jeho služebníka poslouchá? Kdo chodí v tmách bez paprsku světla, ten v Hospodinově jménu doufá, na svého...
Amos 5:20...nepřinese světlo, ale tmu, černotu bez jediného paprsku! Nenávidím vaše svátky, jsou mi odporné, vaše...
Abakuk 3:4... Jeho jas je jako svítání, z jeho ruky září paprsky - tam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří jde Rána...
Malachiáš 3:20...jména, však vyjde slunce spravedlnosti a v jeho paprscích bude uzdravení. Vyrazíte a budete dovádět jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |