Panství

Hledám varianty 'panství' [ panství (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Královská 20:13...pokladnicích. V celém jeho paláci a v celém jeho panství nebylo nic, co by jim Ezechiáš neukázal. Pak za...
1. Letopisů 29:11...Vše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé panství a ty jsi hlava, jež převyšuje vše! Od tebe pochází...
Izaiáš 39:2...pokladnicích. V celém jeho paláci a v celém jeho panství nebylo nic, co by jim Ezechiáš neukázal. Pak za...
Ezechiel 27:4... Říkal jsi, Týre: ‚Jsem dokonalý v kráse!' Tvé panství sahá daleko do moře, dokonale krásně jsi vystavěn....
Lukáš 23:7...Galilejec?" A když se dozvěděl, že je z Herodova panství, poslal ho k Herodovi, který v těch dnech také...
Efeským 1:21... vysoko nad každou vládu, mocnost, mocpanství i nad každé jméno, které se vyslovuje, v...
Koloským 1:16...jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůnypanství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |