Paní

Hledám varianty 'paní' [ paní (11) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 16:4... A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní pohrdat. Saraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří...
Genesis 16:8...přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své paní...
Genesis 16:9..." Hospodinův anděl řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl řekl:...
1. Královská 17:17...proroka Eliáše. Po nějaké době syn ženypaní domu, onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec...
2. Královská 5:3...sloužila u Námanovy manželky. Jednou řekla své paní: "Kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije...
Žalmy 123:2...pánům vzhlížejí, jako služebnice vzhlíží ke své paní, tak my k Hospodinu, našemu Bohu, vzhlížíme: Kéž se...
Přísloví 9:13...se ti, jsi-li drzoun, sám na to doplatíšPaní Tupost dělá veliký povyk, je hloupost sama, neví vůbec...
Přísloví 30:23... když se nepříjemná žena vdá a když služka svou paní vystřídá. Tito čtyři jsou na zemi nepatrní, nad mudrce...
Izaiáš 24:2...kněz i kmán, otrok i jeho pán, děvečka i její paní, ti, kdo kupují i kdo prodávají, věřitelé i dlužníci,...
2. Jan 1:1...se model, drazí! starší píšu vyvolené paní i jejím dětem, které miluji v pravdě (a nejen , ale...
2. Jan 1:5... které jsme dostali od Otce. Prosím tedypaní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to,...

Slova obsahující paní: paní (11) vyčerpaní (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |