Pamětné

Hledám varianty 'pamětné' [ pamětní (1) pamětné (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Exodus 28:12...oba kameny připevníš k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich...
Exodus 39:7... Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal...
Malachiáš 3:16...naslouchal a slyšel je. Byla před ním sepsána pamětní kniha o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |