Paměti

Hledám varianty 'paměti' [ paměti (7) paměť (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Ester 9:31...a tak to přijali pro sebe i pro své potomstvo na paměť svého půstu a naříkání. Slova ohledně purim stvrdil i...
Job 11:16...zapomeneš na své trápení, jak voda odplyne z tvé paměti. Tvůj život jak poledne se rozzáří, i tma se promění...
Žalmy 103:14...čeho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosípaměti. Vždyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní kvítí...
Žalmy 112:6...nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždypaměti zůstane. Ze zlých zpráv nemá strach, srdce pevné,...
Žalmy 119:16...zákony jsou mi rozkoší - tvé slovo neztrácímpaměti! Dopřej svému služebníku, abych žil, tvé slovo abych...
Žalmy 119:52...posměšky, od tvého Zákona se však nevzdálím. V paměti chovám tvé věčné pokyny, těmi se, Hospodine, vždycky...
Žalmy 119:93...ve svém trápení. Tvá pravidla nikdy neztratímpaměti, vždyť právě jimi jsi obživil! Patřím jen tobě,...
Izaiáš 43:26...přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích. Osvěž mi paměť, se spolu soudíme, pověz, čím bys mohl být...
1. Timoteus 1:9...je dobrý, pokud se dobře užívá. Je třeba mít na paměti, že Zákon není určen pro spravedlivého. Vztahuje se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |