Památný

Hledám varianty 'památný' [ památným (1) památných (1) památný (5) památné (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 31:13...Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi složil slib. Nyní vstaň, odejdi...
Genesis 31:51...řekl: "Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten památný kámen, který jsem mezi sebou a tebou umístil. Tato...
Genesis 35:20...je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na hrobě Ráchel dodnes)....
Exodus 12:14...ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost,...
Exodus 24:4...ráno vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct památných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů....
Leviticus 23:24...budete mít den odpočinku, svaté shromážděnípamátným troubením. Nebudete dělat žádnou běžnou práci;...
2. Samuel 18:18...svého života nechal v Královském údolí postavit památný sloup. Říkal totiž: "Nemám syna, aby připomínal ...
Žalmy 111:4... jeho spravedlnost navždy zůstane! Vykonal památné zázraky, milostivý a soucitný je Hospodin! Potravu...

Slova obsahující památný: památný (5) památných (1) památným (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |