Památník

Hledám varianty 'památník' [ památník (7) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 28:18...kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval Bet-el...
Genesis 28:22...mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti...
Genesis 31:45..." Jákob tedy vzal kámen a vztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte kamení!" A...
Genesis 31:52...mezi sebou a tebou umístil. Tato mohyla i ten památník jsou svědky, že se k tobě nepřiblížím za tuto...
Genesis 35:14...Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup, vykonal na něm úlitbu a...
Izaiáš 57:8...Za svými dveřmi, za svými veřejemi postavila sis památník. Daleko ode ses vysvlékla, vystoupilas na lože...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |