Památeční

Hledám varianty 'památeční' [ památeční (9) ]. Nalezeno 9 veršù.
Leviticus 2:2...jemné mouky s olejem a všechno kadidlo. Tento památeční díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť...
Leviticus 2:9...knězi. Ten ji donese k oltáři, odejme z  památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť...
Leviticus 2:16...zrní a oleje a všechno kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li...
Leviticus 5:12... Přinese ji ke knězi a ten z vezme hrst jako památeční díl a nechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou oběť...
Leviticus 6:8...kadidlo, které je na moučné oběti, a nechá tento památeční díl dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu...
Leviticus 24:7...polož čisté kadidlo, aby bylo na chlebu jako památeční díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždy v sobotní...
Numeri 5:26...ji k oltáři. Vezme z moučné oběti do hrsti památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom ženě...
Žalmy 38:1...ničemy, vysvobodí je, vždyť v něho doufají!  Památeční žalm Davidův. Netrestej , Hospodine, ve své...
Žalmy 70:1... kdo jeho jméno milují! Pro předního zpěvákaPamáteční žalm Davidův. Kéž bys , Bože, vysvobodil,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |