Palmový

Hledám varianty 'palmový' [ palmovými (4) palmovým (1) palmový (1) palmového (3) palmové (6) ]. Nalezeno 15 veršù.
Leviticus 23:40...Prvního dne si vezmete ovoce citrusových stromůpalmové ratolesti, větve myrtových keřů a potočních vrb a...
Numeri 24:6...tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli! Jak palmové háje se prostírají, jako nad řekou zahrady, jako...
Deuteronomium 34:3... ke Středozemnímu moři, Negev i údolní rovinu Palmového města Jericha po Coar. Hospodin mu řekl: "Toto...
Soudců 1:16...- Horní i Dolní Gulot. S Judovými syny vytáhliPalmového města do judské pouště na jih od Aradu také...
Soudců 3:13...i Amalekovci, vytáhl a udeřil na Izrael a zabral Palmové město. Izraelci pak sloužili moábskému králi...
2. Letopisů 28:15...na osly a přivedli je k jejich bratrům do Palmového města Jericha. Potom se vrátili do Samaří. V ...
Izaiáš 9:13... Proto Hospodin Izraeli odťal hlavu i ocaspalmový kmen i rákos v jednom dni. (Tou hlavou je stařec a...
Izaiáš 19:15... Egypt se na nic nezmůže ani hlavou ani ocasempalmovým kmenem ani rákosem! V ten den budou Egypťané slabí...
Ezechiel 40:16...stranách vedla dovnitř okénka a na pilířích byly palmové ornamenty. Poté uvedl na vnější nádvoří. Kolem...
Ezechiel 40:26...měla síň. Po jedné i druhé straně měla pilířepalmovými ornamenty. I zde na jižní straně stála ještě...
Ezechiel 40:31...byla obrácená k vnějšímu nádvoří. Měla pilířepalmovými ornamenty a vedlo k osm schodů. Pak ...
Ezechiel 40:34...nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilířepalmovými ornamenty a vedlo k osm schodů. Poté ...
Ezechiel 40:37...nádvoří. Měla po jedné i druhé straně pilířepalmovými ornamenty a vedlo k osm schodů. Ze síně brány...
Jan 12:13... uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové větve, vyšli mu naproti a volali: "Hosana!"...
Zjevení 7:9...Beránkem, oblečeni do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali: "Spasení náleží našemu...

Slova obsahující palmový: palmový (1) palmovým (1) palmovými (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |