Palmě

Hledám varianty 'palmě' [ palmy (5) palmu (1) palmové (6) palmou (1) palmě (3) palmami (2) palma (2) palem (8) ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 15:27... kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody. Potom vytáhli z Elimu. V...
Leviticus 23:40...Prvního dne si vezmete ovoce citrusových stromůpalmové ratolesti, větve myrtových keřů a potočních vrb a...
Numeri 24:6...tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, ó Izraeli! Jak palmové háje se prostírají, jako nad řekou zahrady, jako...
Numeri 33:9...V Elimu bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody. Vyšli z Elimu a utábořili...
Soudců 3:13...i Amalekovci, vytáhl a udeřil na Izrael a zabral Palmové město. Izraelci pak sloužili moábskému králi...
Soudců 4:5... manželka Lapidotova. Sedávala pod Debořinou palmou mezi Rámou a Bet-elem v Efraimských horách a...
1. Královská 6:29...stěnách kolem dokola vyřezat rytiny cherubůpalem a rozvitých květů. Podlahu obou částí chrámu pokryl...
1. Královská 6:32...dveře z olivového dřeva vyřezal rytiny cherubůpalem a rozvitých květů a pokryl je zlatem. Zlato nanesl i...
1. Královská 6:35...se otáčela v závěsech. Vyřezal na nich cherubypalmy a rozvité květy a řezbu pokryl po celé ploše zlatem....
1. Královská 7:36...na každém volném místě rytinami cherubů, lvůpalem a kolem dokola je vroubily věnce. Takto vyrobil deset...
2. Letopisů 3:5...dřevem, pokryl ryzím zlatem a povrch ozdobil palmami a řetízky. Chrám ozdobil drahokamy a ke zlacení...
Nehemiáš 8:15...ratolesti z ušlechtilých i planých oliv, z myrtpalem a listnatých stromů a postavte si přístřešky, jak je...
Žalmy 92:13... kteří napadají, uslyším! Spravedlivý ale jak palma pokvete, jak cedr v Libanonu poroste. V Hospodinově...
Píseň 7:8... lásko, ve svých rozkoších! Tvá postava se palmě podobá, tvé prsy hroznům datlovým. Dovol mi prosím na...
Píseň 7:9... tvé prsy hroznům datlovým. Dovol mi prosím na palmu šplhat, její ovoce vzít do dlaní. Tvé prsy kéž jsou...
Ezechiel 40:16...stranách vedla dovnitř okénka a na pilířích byly palmové ornamenty. Poté uvedl na vnější nádvoří. Kolem...
Ezechiel 40:22...dlouhá a 25 loktů široká. Její okénka, síňpalmy měly stejné rozměry jako ve východní bráně. Stoupalo...
Ezechiel 41:18...pravidelných vzdálenostech vyřezáni cherubovépalmy, vždy jedna palma mezi dvěma cheruby. Každý cherub...
Ezechiel 41:19... Každý cherub měl dvě tváře: lidskou tvář proti palmě z jedné strany a lví tvář proti palmě z druhé strany....
Ezechiel 41:20...kolem dokola celého chrámu. Řezby cherubůpalem pokrývaly stěny chrámu od podlahy nad vchod....
Ezechiel 41:25... Na chrámových dveřích byly rytiny cherubůpalem, takové jako na stěnách. Na vnějším průčelí předsíně...
Ezechiel 41:26...bočních stěnách předsíně byla zužující se oknapalmami po jedné i druhé straně. Také na postranních...
Joel 1:12...Vinná réva uschla, zvadlo fíkoví, granátovníkypalmy s jabloněmi, všechny stromy v sadu uvadly - uvadlo...
Jan 12:13... uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové větve, vyšli mu naproti a volali: "Hosana!"...
Zjevení 7:9...Beránkem, oblečeni do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali: "Spasení náleží našemu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |