Palácových

Hledám varianty 'palácových' [ palácových (1) palácovou (2) ]. Nalezeny 3 verše.
2. Královská 11:4... Sedmého roku kněz Jojada obeslal setníkypalácovou gardu i stráže a pozval je k sobě do Hospodinova...
2. Královská 11:19...dohled nad Hospodinovým chrámem. Vzal setníkypalácovou gardu i stráže a spolu se vším lidem země vedli...
Jeremiáš 38:7...Jeremiáše dali do jímky, se ale doslechl jedenpalácových dvořanů, Habešan Ebed-melech. Král právě zasedal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |