Padlých

Hledám varianty 'padlých' [ padlými (6) padlým (1) padlých (3) padlý (1) padlí (1) padlém (1) padlé (3) ]. Nalezeno 15 veršù.
Deuteronomium 32:42...krví, můj meč se jejich masem nasytí, krví padlých i zajatých, hlavami nepřátel a jejich vůdci."...
Jozue 8:25...do Aje a také tam je pobili ostřím meče. Všech padlých toho dne bylo dvanáct tisíc mužů i žen - všichni...
1. Samuel 17:52...do Gatu a k samým branám Ekronu. Filištínští padlí leželi podél cesty k Šaarimu a také ke Gatu a...
2. Samuel 3:29...muž trpící výtokem, malomocný, kulhající o holipadlý mečem nebo nemající na chleba!" Tak tedy Joáb a jeho...
1. Královská 11:15...Edom a jeho vojevůdce Joáb vyrazil pohřbít padlé, nechal v Edomu pobít všechny muže. Joáb tam s celým...
Jeremiáš 6:15...neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi padlými, zhroutí se v čas zúčtování, praví Hospodin." Tak...
Jeremiáš 8:12...neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi padlými, zhroutí se, s nimi zúčtuji, praví Hospodin....
Jeremiáš 9:21...mrtvoly leží jako hnůj na poli, jako za žencem padlé klasy, jež nikdo nesklidí." Tak praví Hospodin: "...
Jeremiáš 51:49..." Babylon teď musí padnout kvůli izraelským padlým, tak jako kvůli Babylonu padali mrtví po vší zemi....
Ezechiel 30:11...zemi. Vytasí meče na Egypt a naplní tu zemi padlými. Tehdy vysuším vody Nilu a prodám tu zemi zloduchům...
Ezechiel 31:13...opustily jeho stín a nechaly ho být. Na jeho padlém kmeni hnízdí všelijací ptáci a mezi jeho větvemi je...
Ezechiel 32:25...těmi, kdo klesli do jámy. Ustlali mu lůžko mezi padlými - celá jeho horda hroby všude dokola! Všichni ti...
Ezechiel 32:30...hanbou k pobitým. Teď leží neobřezaní mezi mečem padlými a snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy. je...
Ezechiel 32:32...svými hordami bude položen mezi neobřezance padlé mečem, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Nahum 3:3...útočí! Mečů blýskání! Kopí třpyt! Kolik jen padlých, mrtvol hromady! Všude bezpočtu mrtvých, přes ...

Slova obsahující padlých: padlých (3) propadlých (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |