Pachtěním

Hledám varianty 'pachtěním' [ pachtěním (1) pachtění (18) ]. Nalezeno 18 veršù.
Kazatel 1:3...všechno je marnost! K čemu je člověku všechno to pachtění, kterým se pachtí pod sluncem? Jedno pokolení...
Kazatel 2:10... žádné radosti jsem se nevyhnul. Všechno to pachtění mi přinášelo radost - jedinou odměnu za všechno...
Kazatel 2:11...se ohlédl na všechno své počínání, na všechno pachtění, jímž jsem se zabýval: Hle, vše je marnost a honba...
Kazatel 2:18...marnost a honba za větrem! Omrzelo všechno to pachtění, kterým se pachtím pod sluncem a které po mně...
Kazatel 2:20...je marnost. Došel jsem k zoufalství nad vším tím pachtěním, jímž jsem se pachtil pod sluncem! Někdo se...
Kazatel 2:22...a hrozná věc. K čemu je člověku všechno to pachtění, všechno to usilování, kterým se pachtí pod...
Kazatel 2:24...člověka něco lepšího než jíst a pít a při svém pachtění se potěšit? Vidím však, že i to pochází z ruky...
Kazatel 3:9... Co tedy ten, kdo se snaží, ze všeho svého pachtění? Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby...
Kazatel 3:13... Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar! Vím, že vše, co Bůh...
Kazatel 4:4...děje pod sluncem! Shledal jsem také, že všechno pachtění a snaha o úspěch pramení z lidské závisti vůči...
Kazatel 4:8...a nikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere konce, očima lační po větším bohatství....
Kazatel 5:14...vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění. To je právě ta hrozná bolest: Stejně, jak člověk...
Kazatel 5:17...jíst a pít a užít potěšení při všem tom lopotném pachtění v těch pár dnech života pod sluncem, které člověku...
Kazatel 5:18... přijme svůj úděl a raduje se uprostřed svého pachtění - vždyť je to Boží dar! Komu Bůh dává do srdce...
Kazatel 6:7...nezažil - což všichni tamtéž nemíří? Veškeré pachtění nasytit lidská ústa, duše však přesto zůstává...
Kazatel 8:15...se radovat. Jen to mu totiž zbývá při jeho pachtění v těch pár dnech života, které mu pod sluncem Bůh...
Kazatel 9:9...to je tvou odměnou, dokud žiješ, ve všem tom pachtění, kterým se pachtíš pod sluncem. Čehokoli se chopí...
Kazatel 10:15...se bude dít - kdo jen mu prozradí, co bude dálPachtění hlupáků unavuje, vždyť ani netrefí do města! Běda...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |