Pachateli

Hledám varianty 'pachateli' [ pachatelům (3) pachateli (2) pachatele (3) pachatel (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 21:22...vyjde plod, ale k dalšímu ublížení nedojde, musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží manžel ženy;...
Ester 2:23...králi. Věc se vyšetřila a potvrdila. Oba pachatele pověsili na kůl a na králův pokyn to bylo zapsáno...
Job 31:3... ne-li neštěstí pro zlosyna, ne-li pohromu pachatelům zla? Copak Bůh nehledí na cesty, copak...
Žalmy 28:3...svatyni! Nezahrnuj mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližními mluví o pokoji, v...
Ozeáš 10:9... Copak je nepostihl tehdy v Gibeji boj proti pachatelům bezpráví? Potrestám je, kdy budu chtít: Národy...
Římanům 1:32... Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to...
Římanům 2:2...sám děláš to, co soudíš! Víme, že Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na pravdě. Myslíš si snad,...
Římanům 13:4...přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla. Proto se musíme podřizovat - nejen kvůli...
1. Petr 3:12... Hospodinova tvář je ale obrácená proti pachatelům zla." Kdo by vám ublížil, když budete horlivě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |