Paběrkovala

Hledám varianty 'paběrkovala' [ paběrkují (1) paběrkuje (2) paběrkovat (3) paběrkovala (3) paběrkoval (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 5:12...rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích paběrkoval slámu. Biřici je poháněli: "Odveďte svou práci -...
Růt 2:3...Noemi. Šla tedy, a když přišla na polepaběrkovala za ženci. (A ten díl pole náhodou patřil tomu...
Růt 2:7...kraje. Ptala se: ‚Mohla bych jít za žencipaběrkovat mezi snopy?' Co přišla, je na nohou, od rána ...
Růt 2:8..." Boáz tedy Rút oslovil: "Poslyš, dcero, nechoď paběrkovat na jiné pole. Neodcházej odsud, ale drž se u...
Růt 2:15...do sytosti a ještě zbylo. Potom šla znovu paběrkovat a Boáz svým služebníkům přikázal: "Nechte ji...
Růt 2:17...Jen sbírá, neokřikujte ji!" A tak na tom poli paběrkovala do večera. Co nasbírala, potom vymlátila a...
Růt 2:23...ublížit." Rút se tedy držela Boázových děvečekpaběrkovala, dokud neskončila sklizeň ječmene a pšenice. A...
Job 24:6...na pláních. Sklízejí na poli, které jim nepatřípaběrkují na vinicích lidí zlých. Nocují nazí, oděv nemají,...
Jeremiáš 6:9..."Proberte pozůstatek Izraele, jako když se paběrkuje vinice. Znovu prohrábni její ratolesti, jako když...
Micheáš 7:1...mi! Jsem jako sběrač po vinobraní, jak ten, kdo paběrkuje po sklizni - nezůstal ani hrozen k ochutnání, ani...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |