Původně

Hledám varianty 'původně' [ původně ]. Nalezeno 5 veršù.
Deuteronomium 2:10...Ar jsem určil do vlastnictví synům Lotovým." (Původně tam bydleli Emejci, silný a početný lid, vysoký...
Deuteronomium 2:12... ale Moábští je nazývali Emejci. Na Seíru zase původně bydleli Chorejci, ale synové Ezauovi je vyhnali,...
Deuteronomium 2:20..." (I toto území bývá počítáno k zemi RefajcůPůvodně tam bydleli Refajci - Amonci je ovšem nazývali...
Lukáš 14:24... je můj dům plný. Říkám vám, že nikdopůvodně pozvaných neokusí mou večeři!'" Šly s ním veliké...
Efeským 2:11... Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |