Původním

Hledám varianty 'původním' [ původním (4) původních (3) původního (1) původní (10) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 14:27...nad moře. Když nastalo ráno, moře se vrátilo na původní místo a Egypťané utíkali proti němu. Tak Hospodin...
Leviticus 16:24...na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si svá původní roucha a vyjde, aby vykonal svou zápalnou oběť i...
Leviticus 27:10...přece jen vyměnil dobytče za jiné, bude svaté to původní i to, jímž je zaměnil. Půjde-li o jakoukoli...
Leviticus 27:33... Kdyby jej však přece vyměnil, bude svatý ten původní i ten, jímž jej zaměnil; nebude jej moci vykoupit."...
Deuteronomium 24:4...domu. Anebo tento její druhý manžel zemře. Její původní manžel, který ji poslal pryč, si ji pak nebude...
1. Letopisů 9:2...a chrámoví sluhové vrátili bydlet do svých původních měst. Někteří ze synů Judových, Benjamínových,...
2. Letopisů 24:13...dílo rostlo pod rukama. Obnovili Boží chrám do původního stavu a ještě ho zpevnili. Když byli hotovi,...
Ezdráš 2:68...dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na jeho původním místě. Do sbírky na toto dílo dali podle svých...
Ezdráš 3:3...Božího služebníka Mojžíše. Obnovili oltář na původních základech. Přestože měli obavy z okolních národů,...
Ezdráš 3:12... levitů a rodových vůdců, kteří ještě pamatovali původní chrám, hlasitě plakali, když na vlastní oči viděli...
Ezdráš 5:15...chrámu. Nechť je Boží dům vystavěn na svém původním místě!' Šešbacar tedy přišel a položil základy...
Ezdráš 6:3...na místě, kam se přinášely oběti, a to na původních základech. Nechť je 30 loktů vysoký, 60 loktů...
Ezdráš 6:7...a židovští stařešinové nechť budují Boží dům na původním místě. Tímto nařizuji, abyste židovským stařešinům...
Římanům 11:21... Nebuď domýšlivý, ale boj se. Když Bůh neušetřil původní větve, tím spíše neušetří tebe! Uvědom si tedy...
Římanům 11:24...naroubovat zpět! Když jsi ty mohl být vyťatpůvodní plané olivy a proti přírodě byl naroubován do...
1. Timoteus 5:12... budou se chtít vdát a trestuhodně poruší svůj původní slib věrnosti. Také by se učily marnit čas chozením...
Juda 1:6...tak to bylo s anděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |