Působení

Hledám varianty 'působení' [ působení (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Lukáš 3:23...jsem našel zalíbení." Když Ježíš začínal své působení, bylo mu asi třicet let. Byl to (jak se myslelo)...
Římanům 2:15...sami sobě. Nemají sice Zákon, ale prokazují působení Zákona zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to i...
1. Korintským 12:6...různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý...
2. Tesalonickým 2:9... Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |