Půlnoci

Hledám varianty 'půlnoci' [ půlnoci (12) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 11:4...pak faraonovi řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu Egyptem. Všichni prvorození v egyptské zemi...
Exodus 12:29...přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny...
Soudců 16:3... se rozední." Samson ale zůstal ležet jen do půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata městské brány a...
Žalmy 119:62...léčkami ničemů, nezapomínám na Zákon tvůj. O půlnoci vstávám a chválím za spravedlivé soudy tvé. Všem...
Izaiáš 59:10...jako bez očí. O poledni klopýtáme jakopůlnoci, mezi siláky jsme jako umrlci. Všichni mručíme jako...
Matouš 25:6...nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly. O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu naproti!'...
Marek 13:35...Nevíte totiž, kdy přijde pán domu - zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. Aby vás snad, když...
Lukáš 11:5...řekl: "Kdo z vás přítele, za kterým přijdepůlnoci s prosbou: ‚Příteli, půjč mi tři chleby - navštívil...
Skutky 16:25...nejhlubší cely a nohy jim sevřel kládou. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a...
Skutky 20:7...druhý den chystal odejít, protáhl svou řeč do půlnoci. V horní místnosti, kde se shromáždili, svítilo...
Skutky 27:27...noc jsme byli unášeni napříč Adriatikem. Kolem půlnoci měli námořníci dojem, že se blíží země. Spustili...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |