Půl

Hledám varianty 'půl' [ půl (37) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 24:22...dopili, vzal ten muž zlatý nosní kroužek vážící půl šekelu a dva zlaté náramky pro její ruce, každý o váze...
Exodus 25:10...mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dvapůl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a půl...
Exodus 25:17...z čistého zlata, totiž slitovnici: bude dvapůl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvoříš také...
Exodus 25:23...dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jedenpůl lokte vysoký. Obložíš jej čistým zlatem a po jeho...
Exodus 26:16... Každý rám bude deset loktů vysoký a jedenpůl lokte široký a každý bude mít dva spojovací čepy....
Exodus 30:13... Každý, kdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20...
Exodus 30:15...životů, nedá bohatý více a chudý nedá méně než půl šekelu. Toto výkupné stříbro, které vybereš od synů...
Exodus 36:21... Každý rám byl deset loktů vysoký a jedenpůl lokte široký a každý měl dva spojovací čepy. Tak...
Exodus 37:1...vyrobil truhlu z akáciového dřeva: byla dvapůl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a půl...
Exodus 37:6...z čistého zlata, totiž slitovnici: byla dvapůl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvořil také...
Exodus 37:10...dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jedenpůl lokte vysoký. Obložil jej čistým zlatem a po jeho...
Exodus 38:26...šekelu svatyně. Jeden beka z hlavy (to jest půl šekelu svatyně) - tolik bylo vybráno od každého, kdo...
Numeri 15:10...mouky zadělané půlkou hinu oleje a jako úlitbu půl hinu vína - to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu...
Numeri 28:14...ohnivá oběť Hospodinu. K nim náleží tyto úlitbypůl hinu vína na býčka, třetina hinu na berana a čtvrtina...
Numeri 34:13...Hospodin přikázal, aby byla přidělena devítipůl pokolením. Rubenovu a Gádovu pokolení s jejich rodinami...
Numeri 34:15...jako polovině pokolení Manasesova. Tato dvěpůl pokolení získala dědictví na východní straně Jordánu...
Jozue 14:2...s náčelníky otcovských pokolení Izraele. Devětpůl pokolení získalo své dědictví losem, jak to Hospodin...
Jozue 14:3...to Hospodin přikázal skrze Mojžíše, kdežto dvěpůl pokolení dostala svá dědictví od Mojžíše v Zajordání...
1. Královská 7:31...ústí. Toto ústí bylo kruhové, o průměru jedenpůl lokte. Podobně jako na stojanu, i na ústí byly rytiny....
1. Královská 7:32...zapuštěnými do stojanu. Každé kolo bylo jedenpůl lokte vysoké. Kola byla provedením stejná jako kola od...
1. Královská 7:35...se stojanem. Na vrcholu měl stojan kolem dokola půl lokte hlubokou obrubu. K vrcholu stojanu byla...
Ester 5:3...jeho konce. "Copak chceš, královno Ester? Žádej půl říše a bude ti vyhověno," řekl král. "Kdyby král...
Ester 5:6..."Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." " přání?" odvětila Ester. "Co...
Ester 7:2...přání, královno Ester? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." "Ráčíš-li mi, králi, prokázat...
Ezechiel 43:17... Okolo oltáře je na loket široký žlab lemovaný půl lokte širokou obrubou. Od východu k němu stoupají...
Daniel 7:25...Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časypůl času. Potom však zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl...
Jakub 5:17...modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo třipůl roku. Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země...
Zjevení 8:1...sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny. Pak jsem uviděl, jak těch sedm andělů, kteří...
Zjevení 11:9...národů se bude dívat na jejich mrtvoly po třipůl dne a nedovolí jejich mrtvoly pochovat do hrobu....
Zjevení 11:11...dva proroci trýznili obyvatele země. Po třechpůl dnech do nich ale ke zděšení těch, kdo to viděli,...
Zjevení 12:14... na své místo, kde bude živena čas a časypůl času. Had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako...

Slova obsahující půl: napůl (5) půl (37) půlakrovém (1) půlce (1) půldruhého (4) půli (4) půlkou (1) půlku (2) půlky (1) půlměsíce (2) půlnoci (12) půlnoční (1) půlšekel (1) vpůli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |