Půjčuje

Hledám varianty 'půjčuje' [ půjčujte (1) půjčují (1) půjčujete (2) půjčuje (4) půjčovat (4) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 15:6...Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš...
Deuteronomium 28:12...čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin ...
Deuteronomium 28:44...výš a výš a ty budeš klesat níž a níž. On bude půjčovat tobě, a ne ty jemu; on bude hlavou a ty ocasem....
Nehemiáš 5:4...hladu pořídili obilí." Další říkali: "Musíme si půjčovat peníze na královskou daň z našich polí a vinic....
Nehemiáš 5:11...z peněz, z obilí, vína i oleje, za který jim půjčujete!" "Všechno vrátíme," odpověděli na to. " od...
Žalmy 37:26...a jeho potomci že by žebrali. Stále soucitpůjčuje druhým, požehnáním jsou i jeho potomci. Odmítej zlo...
Žalmy 112:5...a soucitný! Dobře je člověku, jenž soucitně půjčuje, své záležitosti spravedlivě spravuje. Takový...
Přísloví 19:17...lhostejné, jak žije, zahyne. Kdo pomáhá chudýmpůjčuje Hospodinu; on sám mu jeho dobrodiní odplatí....
Ezechiel 18:13...do zástavy, upírá oči na modly, páchá ohavnostipůjčuje jako lichváři a vymáhá si úroky. Takový snad...
Lukáš 6:34...je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníciPůjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátí, jaká...
Lukáš 6:35...však milujte své nepřátele a buďte k nim dobřípůjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše odplata...

Slova obsahující půjčuje: nepůjčuje (3) půjčuje (4) půjčujete (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |