Půjč

Hledám základ 'půjč' [ nepůjčuj (1) nepůjčuje (3) nevypůjčil (1) nevypůjčíš (2) půjč (3) půjčil (2) půjčíš (1) půjčit (2) půjčku (1) půjčky (1) půjčovat (4) půjčuje (4) půjčujete (2) půjčují (1) půjčujte (1) vypůjčená (1) vypůjči (1) vypůjčí (1) ]. Nalezeno 28 veršù.
Exodus 22:13...nebude. Když si někdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo pojde, když u toho nebude...
Exodus 22:24...budou vdovy a z vašich dětí sirotci. Jestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který je s...
Deuteronomium 15:2...věřitel promine svému bližnímu, co mu osobně půjčil. Nebude to od svého bližního, totiž od svého bratra,...
Deuteronomium 15:6...Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš...
Deuteronomium 15:8...mu pomoc. Naopak, ochotně mu nabídni pomocpůjč mu, co ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abys...
Deuteronomium 23:20...Hospodinem, tvým Bohem, ohavní! Svému bratru nepůjčuj na úrok, půjde o peníze, potraviny nebo o cokoli,...
Deuteronomium 23:21...nebo o cokoli, nač se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin,...
Deuteronomium 24:10...z Egypta. Když budeš svému bližnímu poskytovat půjčku, nevstupuj do jeho domu, aby sis vybral zástavu....
Deuteronomium 28:12...čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin ...
Deuteronomium 28:44...výš a výš a ty budeš klesat níž a níž. On bude půjčovat tobě, a ne ty jemu; on bude hlavou a ty ocasem....
2. Královská 4:3...oleje," odpověděla. "Jdi ven," řekl, "a vypůjči si od všech sousedů prázdné džbány. jich není...
2. Královská 6:5...a spadla do vody. "Ach, pane!" vykřikl, "byla vypůjčená!" "Kam spadla?" zeptal se Boží muž. Když mu to...
Nehemiáš 5:4...hladu pořídili obilí." Další říkali: "Musíme si půjčovat peníze na královskou daň z našich polí a vinic....
Nehemiáš 5:10...hanět? I se svými bratry a mládenci jsem jim půjčil peníze a obilí. Nechme toho odírání! Vraťte jim...
Nehemiáš 5:11...z peněz, z obilí, vína i oleje, za který jim půjčujete!" "Všechno vrátíme," odpověděli na to. " od...
Žalmy 15:5...to, co odpřisáhl, i kdyby na to doplatil, kdo nepůjčuje na úroky a proti nevinnému se nedá podplatit. Kdo...
Žalmy 37:26...a jeho potomci že by žebrali. Stále soucitpůjčuje druhým, požehnáním jsou i jeho potomci. Odmítej zlo...
Žalmy 112:5...a soucitný! Dobře je člověku, jenž soucitně půjčuje, své záležitosti spravedlivě spravuje. Takový...
Přísloví 19:17...lhostejné, jak žije, zahyne. Kdo pomáhá chudýmpůjčuje Hospodinu; on sám mu jeho dobrodiní odplatí....
Přísloví 22:26... Nepatři k těm, kdo se upisují, nezaručuj se za půjčky. Proč bys měl přijít i o vlastní lůžko, nebudeš...
Jeremiáš 15:10... s celou zemí svár a při! Nic jsem si nevypůjčil, nikdo mi nedluží, a přesto mi všichni zlořečí....
Ezechiel 18:8... dělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým, nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úroky, odvrací ruku od...
Ezechiel 18:13...do zástavy, upírá oči na modly, páchá ohavnostipůjčuje jako lichváři a vymáhá si úroky. Takový snad...
Ezechiel 18:17...nahým, vyhýbá se tomu, aby chudým ublížil, nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úroky, plní zákony a...
Matouš 5:42...kdo prosí, dej a od toho, kdo si od tebe chce půjčit, se neodvracej. Slýchali jste, že bylo řečeno:...
Lukáš 6:34...je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníciPůjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátí, jaká...
Lukáš 6:35...však milujte své nepřátele a buďte k nim dobřípůjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše odplata...
Lukáš 11:5... za kterým přijde o půlnoci s prosbou: ‚Přítelipůjč mi tři chleby - navštívil přítel, který je na...

Slova obsahující půjč: nepůjčuj (1) nepůjčuje (3) nevypůjčil (1) nevypůjčíš (2) půjč (3) půjčil (2) půjčíš (1) půjčit (2) půjčku (1) půjčky (1) půjčovat (4) půjčuje (4) půjčujete (2) půjčují (1) půjčujte (1) vypůjčená (1) vypůjči (1) vypůjčí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |