Pštrosy

Hledám varianty 'pštrosy' [ pštrosy (2) pštrosi (5) pštrosa (1) pštros (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Leviticus 11:16...druhy havranů, dále pštros, sova, racek, různé druhy sokolů, sýček, kormorán,...
Deuteronomium 14:15...druhy havranů, dále pštrosa, sovu, racka, různé druhy jestřábů, sýčka, výra,...
Job 30:29... vytí připomíná šakaly, vydávám skřeky se pštrosy. Kůže na těle mi zčernala, v kostech mi plane...
Izaiáš 13:21... domy se zaplní sovami, zabydlí se v nich pštrosi, roztančí se tam běsi. Ve věžích budou výt hyeny, v...
Izaiáš 34:13...obrátí se v doupě šakalí a v útočiště pro pštrosy. Setkají se tam příšery a hyeny, jeden na druhého...
Izaiáš 43:20...a na pustinách potoky. Divoká zvěř bude ctítpštrosi i šakali, že jsem způsobil vody na poušti a na...
Jeremiáš 50:39...zbláznili! Proto tam bude žít jen pouštní zvěřpštrosi a hyeny. se tam nikdy bydlet nebude, bude tam...
Pláč 4:3... můj lid je ale k svým dětem krutý tak jako pštrosi na poušti. Kojenci na patro se lepí jazyk vyprahlý;...
Micheáš 1:8... bosý. Jako šakali musím výt a kvílím jako pštrosi. Nezhojitelná rána Samaří totiž postihla i Judu. ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |