Přivinuli

Hledám varianty 'přivinuli' [ přivinuli (1) přivinul (1) přivinu (1) přivineš (1) přivine (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 49:13...pro lodi bude přístavem, k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je osel houževnatý, mezi ohradami ležící...
Deuteronomium 33:3...své svaté v ruce máš. Oni se k tvým nohám přivinuli, aby přijímali slova tvá - Zákon, jenž Mojžíš...
Žalmy 27:10...i matka sice opustili, Hospodin ale k sobě přivine. Ukaž mi, Hospodine, cestu svou, kvůli mým...
Přísloví 4:8...si a ona vyvýší , poctí , když ji k sobě přivineš. Svým půvabem ověnčí tvoji hlavu, korunuje ...
Izaiáš 54:7...kratičkou chvilku, v nesmírném slitování však přivinu. Když na chvilku zloba přemohla, skryl jsem před...
Jeremiáš 13:11...pás ovíjí kolem lidských beder, tak jsem k sobě přivinul celý dům Izraele a celý dům Judy, praví Hospodin....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |