Přivalí

Hledám varianty 'přivalí' [ přivalte (2) přivalila (3) přivalil (1) přivalí (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Jozue 10:18...králů našli ukryté v jeskyni u Makedy, nařídil: "Přivalte k ústí jeskyně velké balvany a postavte tam stráže...
1. Samuel 14:33..." "To je zrada!" prohlásil Saul. "Hned ke mně přivalte veliký kámen." Potom rozkázal: "Rozejděte se do...
2. Královská 3:20... kdy se přináší moučná oběť, se náhle od Edomu přivalila spousta vody, která zaplavila celé okolí. Všichni...
Izaiáš 59:19... kde slunce vychází, neboť se jako prudká řeka přivalí, hnaná kupředu dechem Hospodinovým. K Sionu přijde...
Marek 15:46...hrobu vytesaného ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil kámen. Marie Magdaléna a Marie Jozesova se dívaly,...
Lukáš 6:48...hluboko ve skále. Když pak přišla povodeňpřivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást,...
Lukáš 6:49...dům rovnou na zemi, bez základů. Když se na něj přivalila řeka, hned spadl a zkáza toho domu byla hrozná." ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |