Přiváže

Hledám varianty 'přiváže' [ přivažte (1) přivážet (1) přivážely (2) přiváželi (3) přiváže (1) přivaž (2) přivázán (2) přivázali (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 49:11...a jehož budou poslouchat národy. K vinnému keři přiváže oslíka, k ušlechtilé révě oslátko své. Ve víně své...
Exodus 28:28...pásem efodu. Náprsník pak bude modrou šňůrou přivázán za své kroužky ke kroužkům efodu. Tak bude...
Exodus 39:21...tkaným pásem efodu. Náprsník pak modrou šňůrou přivázali za jeho kroužky ke kroužkům efodu. Takto spočíval...
Exodus 39:31... Připevnili k němu modrou šňůru, aby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi...
Deuteronomium 6:8...nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstávášPřivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo....
Deuteronomium 11:18... Uložte si tato slova v srdci a v dušipřivažte si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo....
1. Královská 10:22...lodě, které připlouvaly jednou za tři rokypřivážely zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král...
1. Letopisů 12:41...dokonce z Isachara, Zabulona a Neftalíma přiváželi jídlo na oslech, velbloudech, mezcích a volech:...
1. Letopisů 22:4...nepočítaně (Sidonští a Týrští totiž Davidovi přiváželi spoustu cedrového dřeva). David si řekl: "Můj syn...
2. Letopisů 9:21...lodě, které připlouvaly jednou za tři rokypřivážely zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král...
Nehemiáš 13:16... jsem je varoval. Zdržovali se tam také Tyřanépřiváželi ryby a všemožné zboží, které v sobotu prodávali...
Nehemiáš 13:19...některé ze svých mužů, aby se v sobotu nemohl přivážet náklad. Jednou nebo dvakrát museli obchodníci a...
Jeremiáš 51:63...zůstane navždy zpustošené!' tu knihu dočtešpřivaž k kámen a hoď ji doprostřed Eufratu. Potom řekni:...

Slova obsahující přiváže: přiváže (1) přiváželi (3) přivážely (2) přivážet (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |