Přistihli

Hledám varianty 'přistihli' [ přistiženi (1) přistižena (1) přistižen (3) přistihnu (1) přistihli (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 22:1...a beránka čtyřmi ovcemi. Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře, nebude...
Numeri 15:32..." Jednou, když byli synové Izraele na pouštipřistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. Ti, kdo ho...
Numeri 15:33...muže, jak v sobotní den sbírá dříví. Ti, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k Mojžíšovi, Áronovi a...
Deuteronomium 22:22... Odstraň ze svého středu zlo! Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, oba zemřou - muž,...
Deuteronomium 22:28... znásilní ji a vyspí se s , pak, budou-li přistiženi, ten muž jejímu otci padesát šekelů stříbra a...
Deuteronomium 24:7...by vzal do zástavy sám život! Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraele,...
Ezechiel 14:5... jak za své hnusné modlářství zaslouží. Tak přistihnu dům Izraele v jejich smýšlení, v tom, jak se mi...
Daniel 6:12...předtím. Vtom se ale dovnitř nahrnuli ti mužipřistihli Daniela, jak se modlí k Bohu a prosí ho o pomoc....
Jan 8:4...ji doprostřed se slovy: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |