Přistižených

Hledám varianty 'přistižených' [ přistižených (1) přistižený (1) přistiženou (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Jeremiáš 2:26...Miluji cizí a půjdu za nimi!' Jako hanbu přistižený zloděj, tak je hanebný celý dům Izraele se svými...
Jeremiáš 2:34...poučit. Roucho máš potřísněné krví ubohých, ne přistižených lupičů, ale nevinných. A při tom všem ještě...
Jan 8:3...je. Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |