Přispět

Hledám varianty 'přispět' [ přispět (1) přispělo (1) přispěli (3) přispěl (1) přispěj (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 18:4... Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil před faraonovým mečem."...
Exodus 35:24...či odolné usně, přinášel je. Každý, kdo chtěl přispět stříbrem nebo bronzem, přinášel tento příspěvek...
Exodus 36:3...Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli na práci při stavbě svatyně. Lidé mu ale každé...
Nehemiáš 7:70...a 6 720 oslů. Někteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo. Guvernér daroval do pokladnice 1 000...
Žalmy 80:3... Benjamínem a Manasesem probuď svoji mocpřispěj nám na pomoc! Bože, navrať nás, rozjasni nad námi...
Ezechiel 27:10...tebe. Své štíty a přilby zavěsili na tobě, aby přispěli ke tvé nádheře. Muži z Arvadu a Kilikie stojí...
Filipským 1:12... bratři, abyste věděli, že to, co potkalopřispělo spíše k prospěchu evangelia. Celý palác i všichni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |