Přirovnáme

Hledám varianty 'přirovnáme' [ přirovnat (4) přirovnáme (1) přirovnám (5) ]. Nalezeno 10 veršù.
Píseň 1:9...Ke klisně z faraonových spřežení , moje láskopřirovnám. Náušnice zdobí líce tvé, tvé hrdlo korále...
Izaiáš 40:18...pro něj nicota a ještě míň! Ke komu chcete Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá? Odlité modle...
Izaiáš 40:25...plevy odnáší je vichřice. Ke komu tedy chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo se mi vyrovná? Zvedněte oči a...
Izaiáš 46:5...vás podpořím a zachráním. Ke komu tedy chcete přirovnat? Kdo je podle vás jako ? S kým to chcete...
Pláč 2:13...vypouštějí duši svým matkám v náručí. K čemu  přirovnám, Dcero jeruzalémská, čemu se jenom podobáš? K...
Matouš 11:16... uši, slyš! Ke komu mám ale přirovnat toto pokolení? Podobá se dětem, které sedí na...
Marek 4:30...srpu, protože nastala žeň." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království? Jakým podobenstvím ho...
Lukáš 7:31... a tak odmítli Boží vůli pro sebe. "Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? Jsou jako...
Lukáš 13:18...řekl: "Čemu se podobá Boží království? K čemu ho přirovnám? Je podobné zrnku hořčice, které člověk vzal,...
Lukáš 13:20... v jehož větvích se uhnízdili ptáci." "K čemu přirovnám Boží království?" opakoval. "Je podobné kvasu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |