Připravovali

Hledám varianty 'připravovali' [ připravujte (1) připravují (2) připravuji (2) připravuje (4) připravovat (3) připravovaly (1) připravovalo (1) připravovali (3) připravoval (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 16:5...mých pokynů, či nikoli. budou šestého dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát více...
1. Samuel 8:13...výstroj. Vezme vám dcery, aby mu vařily, peklypřipravovaly voňavky. Vezme vám nejlepší pole, vinice i...
2. Samuel 14:14...se nedá posbírat. Bůh ale nechce brát životPřipravuje způsoby, aby od něj vyhnanec nezůstal zahnán...
1. Letopisů 9:30... kadidlu a balzámu. Někteří z kněžských synů připravovali masti z vonných látek. Jednomu z levitů,...
2. Letopisů 4:6...napravo, pět nalevo. V nich omývali, co se připravovalo k zápalné oběti, zatímco v Moři se omývali...
2. Letopisů 35:6... Posvěťte se, porážejte velikonoční beránkypřipravujte je pro své bratry podle slova, jež Hospodin...
2. Letopisů 35:14...obětovali zápaly a tuk do noci. Proto levité připravovali beránka nejen pro sebe, ale i pro kněží ze...
2. Letopisů 35:15...opouštět službu, a tak jejich bratři levité připravovali beránka i pro . Tak byla onoho dne na příkaz...
Job 12:24...rozmach a pak je rozhání. Vůdce lidu on o rozum připravuje, nechá je bloudit v pustotě bez cíle. Bez světla...
Job 30:12...povstává po pravici, nohy mi chtějí podrazitpřipravují cesty, aby zničili. Mou stezku rozkopali, na...
Job 38:41...peleších, když v úkrytu v houští číhají? Kdo připravuje pokrm krkavci, když jeho mláďata k Bohu volají,...
Jeremiáš 33:18...přede mnou přinášel zápaly, pálil moučné obětipřipravoval obětní hody po všechny dny." Jeremiáš dostal...
Ezechiel 4:9...dny, kdy budeš ležet na boku, si z toho budeš připravovat jídlo: budeš ho jíst 390 dnů. Tvůj denní příděl...
Ezechiel 36:13... Protože o tobě říkají: ‚Ta země požírá lidipřipravuje vlastní národ o děti,' proto nebudeš požírat...
Ezechiel 36:14...' proto nebudeš požírat lidi a nebudeš  připravovat svůj národ o děti, praví Panovník Hospodin....
Micheáš 2:2...domě a ho mají. Odírají muže i jejich rodinypřipravují je o dědictví. A proto tak praví Hospodin: "Hle,...
Malachiáš 3:17...jeho jméno měli na mysli. Ti budou v den, který připravuji, mým zvláštním pokladem, praví Hospodin zástupů,...
Malachiáš 3:21...budou pod vašima nohama jako popel v den, který připravuji, praví Hospodin zástupů. Pamatujte na Zákon mého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |