Připomínkou

Hledám varianty 'připomínkou' [ připomínky (2) připomínku (5) připomínkou (4) připomínce (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 13:9...' A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával...
Exodus 28:12...jména před Hospodinem na obou svých ramenou jako připomínku. Vyrobíš také zlaté...
Exodus 28:29...na svém srdci jména Izraelových synů jako stálou připomínku před Hospodinem. Do náprsníku Božích rozhodnutí...
Exodus 30:16...setkávání. Synům Izraele to bude před Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů." Hospodin promluvil k...
Numeri 5:15... neboť je to moučná oběť žárlivosti, moučná oběť připomínky, která poukázat na vinu. Kněz ji pak vezme a...
Numeri 5:18... vlasy a do rukou vloží moučnou oběť připomínky, jež je moučnou obětí žárlivosti. Kněz pak bude...
Numeri 17:5...obložení oltáře. To se stalo pro syny Izraele připomínkou, aby žádný nepovolaný, který by nebyl z Áronova...
Numeri 31:54...přijali a odnesli je do Stanu setkávání jako připomínku synů Izraele před Hospodinem. Synové Rubenovi a...
Jozue 4:7...' Proto budou tyto kameny synům Izraele připomínkou na věky." Synové Izraele tedy udělali, co...
Izaiáš 26:8...Hospodine, v tebe doufáme; po tvém jménu, po tvé připomínce v duši toužíme. duše v noci touží po tobě,...
Ezechiel 29:16... Egypt nebude pro dům Izraele nadějí, ale připomínkou viny, že se obraceli za nimi. Tehdy poznají, že...
Sofoniáš 1:4...místě vyhladím zbytky uctívání Baala, každou připomínku na kněží, kteří obětovali modlám - ty, kdo se na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |