Připevnit

Hledám varianty 'připevnit' [ připevnit (1) připevníš (15) připevnili (10) připevnil (11) připevní (1) připevni (5) připevněny (2) připevněna (1) ]. Nalezeno 46 veršù.
Exodus 25:12...zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhypřipevníš je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom...
Exodus 25:26... Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy budou...
Exodus 26:5...ve druhém spojeném kusu. Na první koncový pruh připevni padesát poutek a stejně tak na koncový pruh...
Exodus 26:10...přes průčelí stanu. Podél první koncové houně připevni padesát poutek; stejně tak podél krajní houně...
Exodus 26:29...konce k druhému. Ty rámy obložíš zlatempřipevníš k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také...
Exodus 27:4...také mřížový rošt z bronzu a na jeho čtyři konce připevníš čtyři bronzové kruhy. Mříž připevníš pod obrubu...
Exodus 27:5...čtyři konce připevníš čtyři bronzové kruhy. Mříž připevníš pod obrubu oltáře tak, aby byla v polovině výšky...
Exodus 28:12... Zasadíš je do zlatých obrouček a oba kameny připevníš k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů...
Exodus 28:14...je točené na způsob šňůrek a ty stočené řetízky připevníš k těm obroučkám. Dále zhotovíš umně tkaný...
Exodus 28:23...k náprsníku vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak...
Exodus 28:24...na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé...
Exodus 28:25...na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevníš k oněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k...
Exodus 28:26...efodu. Vyrobíš také dva zlaté kroužky, které připevníš ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní...
Exodus 28:27...obrubě. Dále vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu,...
Exodus 28:37...Svatý Hospodinu. Modrou šňůrou jej zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele a bude...
Exodus 29:6...efodu. Na hlavu mu nasadíš turban a na turban připevníš korunu svatosti. Nakonec vezmeš olej pomazání,...
Exodus 30:4...věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Budou to...
Exodus 36:12...ve druhém spojeném kusu. Na první koncový pruh připevnili padesát poutek a stejně tak na koncový pruh...
Exodus 36:17...zvlášť pět houní a šest houní. Potom připevnili padesát poutek podél koncové houně spojeného...
Exodus 36:34...konce k druhému. Ty rámy obložili zlatempřipevnil k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také...
Exodus 37:3...zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhypřipevnil je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom...
Exodus 37:13...věnec. Ulil k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy byly...
Exodus 37:27...věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Sloužily...
Exodus 38:4... K oltáři zhotovil také mřížový rošt z bronzupřipevnil jej zespodu pod obrubu oltáře, do poloviny jeho...
Exodus 39:7... tak na nich vyryli jména synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů...
Exodus 39:16...obroučky a dva zlaté kroužky. Ty dva kroužky připevnili na oba horní okraje náprsníku. Ty dvě zlaté...
Exodus 39:17...horní okraje náprsníku. Ty dvě zlaté šňůry pak připevnili k oběma kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé...
Exodus 39:18...na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevnili k oněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k...
Exodus 39:19...efodu. Vyrobili také dva zlaté kroužky, které připevnili ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho...
Exodus 39:20...obrubě. Dále vyrobili dva zlaté kroužky, které připevnili zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu,...
Exodus 39:25... Prostřídali je zvonky z čistého zlata, jež připevnili mezi granátová jablka po celém spodním lemu...
Exodus 39:31... a jako na pečeť na něj vyryli: Svatý HospodinuPřipevnili k němu modrou šňůru, aby mohl být přivázán na...
Exodus 40:20...vzal Svědectví a vložil je do truhly. K truhle připevnil sochory a seshora ji přikryl slitovnicí. Když...
Leviticus 8:7... přepásal ho tkaným pásem efodu, a tak mu jej připevnil. Na něj umístil náprsník a do náprsníku vložil...
Leviticus 8:9... Na hlavu mu nasadil turban a na turban zepředu připevnil zlatý štítek, totiž korunu svatosti, jak...
Numeri 15:38...oděvů třásně. Nad tyto třásně v cípech si připevní modrou šňůrku. Toto budou vaše třásně. Když na ...
Numeri 21:8...řekl Mojžíšovi: "Udělej si jedovatého hadapřipevni ho na kůl. Každý, kdo se na něj podívá, bude žít."...
Numeri 21:9... bude žít." Mojžíš tedy udělal bronzového hadapřipevnil ho na kůl. Když někoho uštkl had a on se podíval...
Soudců 15:4...je po dvou ocasy k sobě a mezi ocasy jim vždy připevnil pochodeň. Pochodně pak zapálil a vypustil ty...
1. Královská 7:20...obou sloupů byly nahoře pod vydutím k mřížování připevněny řady granátových jablek. Těch bylo kolem obou...
1. Královská 7:35...lokte hlubokou obrubu. K vrcholu stojanu byla připevněna držadla a postranice. Plochy držadel i postranic...
2. Letopisů 3:16...a umístil je na hlavice sloupů. Na řetězy připevnil po stovce granátových jablek. Potom sloupy...
Žalmy 45:4...kanou tvoje rty - sám Bůh ti žehná navěkyPřipevni, hrdino, k boku meč, ukaž se v lesku a slávě své,...
Jeremiáš 27:2...promluvil: "Vyrob si dřevěné jho s postrojipřipevni si je na šíji. Potom pošli vzkaz králům Edomu,...
Ezechiel 40:43...zápalů a obětí. Uvnitř byly kolem dokola připevněny závěsné háky, na dlaň dlouhé. Stoly byly určeny...
Jan 19:19...stran a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsatpřipevnit na kříž nápis tohoto znění: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |